Program de lucru


Informatii si Relatii:
Luni-Vineri: 08.30-12.00

Eliberari recipise consemnare:
Marti si Vineri: 08.30-12.00

Primiri cereri executare, notificari, etc.:
Luni-Vineri: 08.30-15.00

Newsletter

...
office

Biroul executorilor judecatoresti Ivanovici si Ivanovici este specializat in indeplinirea procedurilor specifice de executare silita, notificarea actelor, recuperari de creante "inclusiv pe cale amiabila", evacuari, puneri in posesie, executari silite mobiliare si imobiliare.
Executorii judecatoresti din cadrul Biroului nostru isi exercita atributiile in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 188/2000.

Servicii

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.
Organizarea si structura biroului permite rezolvarea cu rapiditate si eficienta a cauzelor ce ii sunt incredintate.
Profesionalismul nostru este pus in slujba satisfacerii clientelei, cu respectarea stricta a cadrului juridic care reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti cu atributiile:

  • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
  • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
  • Comunicarea actelor de procedură
  • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
  • Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
  • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă
  • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă
  • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor
  • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecatoresc